דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב עבודה בלתי צמיתה חדשי עבודה 168 הוא ₪6,730,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,241,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 169 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?