דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיא כוח אדם- רופאים 2 אחיות 7 ע.ר.א 10.5 מינהל ומשק 3

24.13.37.01

4,005,000
בשנת 2014 תקציב שיא כוח אדם- רופאים 2 אחיות 7 ע.ר.א 10.5 מינהל ומשק 3 הוא ₪3,959,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,005,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪146,000.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,751,376
תחת סעיף זה מוקצים 23 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)