דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב יפו - מרכז לגמילה מסמים הוא ₪6,030,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,191,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,549,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,804,000 (47.14%)
  • רכש וקניות: ₪5,387,000 (52.86%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,672,924
תחת סעיף זה מוקצים 23 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?