דלג לתוכן עיקרי
24.13.36.13

הכנסות מאשפוז ואחרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בת-ים - מרכז לבריאות (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מאשפוז ואחרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?