דלג לתוכן עיקרי
24.13.36.09

כוננויות אחיות 10,832 ע.ר.א 10,293 מנמ"ש 63,306

תקציב מאושר: 2,626,000
תקנה תקציבית בתכנית בת-ים - מרכז לבריאות (תחת תחום מרכזים רפואיים לבריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב כוננויות אחיות 10,832 ע.ר.א 10,293 מנמ"ש 63,306 הוא ₪2,711,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,626,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,711,187
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)