דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 24,400 ע.ר.א 10,448 מנמ"ש 15,298

24.13.36.06

4,165,000
בשנת 2010 תקציב שעות נוספות אחיות 24,400 ע.ר.א 10,448 מנמ"ש 15,298 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,165,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,671,000.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,718,656
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)