דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 28257 פארא 2473 מנמ"ש 4149

24.13.36.06

3,700,000
בשנת 2004 תקציב שעות נוספות אחיות 28257 פארא 2473 מנמ"ש 4149 הוא ₪1,652,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?