דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה אחיות 118 ע.ר.א 36 מנמ"ש 76

24.13.36.05

1,211,000
בשנת 2014 תקציב עבודה בלתי צמיתה אחיות 118 ע.ר.א 36 מנמ"ש 76 הוא ₪1,650,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,211,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,330,973
תחת סעיף זה מוקצים 242 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)