דלג לתוכן עיקרי
24.13.27.01

שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 2 עובדים רפואיים אחר 9 מינהל 1

תקציב מאושר: 5,432,000
תקנה תקציבית בתכנית נתניה - שירות קהילתי (תחת תחום מרכזים רפואיים לבריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 2 עובדים רפואיים אחר 9 מינהל 1 הוא ₪5,248,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,432,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪5,419,910
תחת סעיף זה מוקצים 32 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)