דלג לתוכן עיקרי
24.13.27.01

שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 2 עובדים רפואיים אחר 9 מינהל 1

תקציב מאושר: 4,697,000
תקנה תקציבית בתכנית נתניה - שירות קהילתי (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 2 עובדים רפואיים אחר 9 מינהל 1 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,697,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,864,914
תחת סעיף זה מוקצים 32 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)