דלג לתוכן עיקרי
24.13.26.13

הכנסה מאשפוז ואחרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית לב השרון - בית-חולים (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסה מאשפוז ואחרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?