דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה רופאים 12 אחיות 99 מנמ"ש 77

24.13.26.05

2,257,000
בשנת 2014 תקציב עבודה בלתי צמיתה רופאים 12 אחיות 99 מנמ"ש 77 הוא ₪1,827,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,257,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,280,799
תחת סעיף זה מוקצים 188 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)