דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה אחיות 99 מנמ"ש 108

24.13.26.05

1,966,000
בשנת 2004 תקציב עבודה בלתי צמיתה אחיות 99 מנמ"ש 108 הוא ₪1,688,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,966,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪1,835,396
תחת סעיף זה מוקצים 219 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)