דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה עובדים רפואים תורנ. רופאים 720 כוננ. רופאים 2060 שע. נוס. אחיות 34060 כוננ. ע.ר.א.1500 חדשי עבודה 90 מינהל ומשק תורנ. וכוננ. 1180 שעות נוספות 6240 חדשי עבודה 104

24.13.21.05

12,018,000
בשנת 1997 תקציב עבודה בלתי צמיתה עובדים רפואים תורנ. רופאים 720 כוננ. רופאים 2060 שע. נוס. אחיות 34060 כוננ. ע.ר.א.1500 חדשי עבודה 90 מינהל ומשק תורנ. וכוננ. 1180 שעות נוספות 6240 חדשי עבודה 104 הוא ₪7,832,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,018,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?