דלג לתוכן עיקרי
24.13.16.06

שעות נוספות אחיות 44192 פארא 1768 מנמ"ש 9035

תקציב מאושר: 3,189,000
תקנה תקציבית בתכנית טירת הכרמל - מרכז (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב שעות נוספות אחיות 44192 פארא 1768 מנמ"ש 9035 הוא ₪2,555,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,189,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?