דלג לתוכן עיקרי
24.13.06.17

הפחתה מקניית שירותי אשפוז

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מזרע - בית חולים לחולי (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הפחתה מקניית שירותי אשפוז הוא ₪-4,840,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)