דלג לתוכן עיקרי
24.13.06.07

כוננויות ותורנויות

תקציב מאושר: 5,316,000
תקנה תקציבית בתכנית בית חולים לחולי נפש (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב כוננויות ותורנויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,316,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?