דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 33594 ע.ר.א 4244 מנמ"ש 10746

24.13.06.06

6,252,000
בשנת 2014 תקציב שעות נוספות אחיות 33594 ע.ר.א 4244 מנמ"ש 10746 הוא ₪2,771,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,252,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪6,128,744
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)