דלג לתוכן עיקרי
24.13.03.57

הכנסות מבטוח לאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות וקניית (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מבטוח לאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?