דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מרכזים רפואיים לבריאות

24.13

1,105,895,000
בשנת 2014 תקציב מרכזים רפואיים לבריאות הוא ₪979,233,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,105,895,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,108,195,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪63,750,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪962,436,000 (86.85%)
  • רכש וקניות: ₪145,759,000 (13.15%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,043,860,623
תחת סעיף זה מוקצים 3,818 תקני כח אדם , ובנוסף 2,369 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?