דלג לתוכן עיקרי
24.10.46

הנסן ירושלים - בי"ח

תקציב מאושר: 2,208,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2002 תקציב הנסן ירושלים - בי"ח הוא ₪2,836,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,208,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,459,000 (66.08%)
  • רכש וקניות: ₪749,000 (33.92%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪2,182,193
תחת סעיף זה מוקצים 11 תקני כח אדם , ובנוסף 10 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?