דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב מרכז גריאטרי ראשון- הוא ₪25,110,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,801,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪12,950,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪38,751,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,531,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪35,722,000 (92.18%)
  • רכש וקניות: ₪3,029,000 (7.82%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪23,654,023
תחת סעיף זה מוקצים 315.5 תקני כח אדם , ובנוסף 216 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?