דלג לתוכן עיקרי
24.10.34.02

פרמיות ושכר עידוד

תקציב מאושר: 1,471,000
תקנה תקציבית בתכנית שמואל הרופא, באר יעקב (תחת תחום מרכזים רפואיים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב פרמיות ושכר עידוד הוא ₪293,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,471,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪3,271,571
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)