דלג לתוכן עיקרי
24.10.27

נתניה - שרותי מכבסה-ליד

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכזים רפואיים בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב נתניה - שרותי מכבסה-ליד הוא ₪720,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪176
תחת סעיף זה מוקצים 16 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?