דלג לתוכן עיקרי
24.10.26.35

הכנסות מרנטות, וממשפחות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית נתניה - מרכז גריאטרי (תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מרנטות, וממשפחות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?