דלג לתוכן עיקרי
24.10.26.09

שעות נוספות אחיות 39,675 ע.ר.א 499 מנמ"ש 7,444

תקציב מאושר: 2,842,000
תקנה תקציבית בתכנית נתניה - מרכז גריאטרי (תחת תחום מרכזים רפואיים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב שעות נוספות אחיות 39,675 ע.ר.א 499 מנמ"ש 7,444 הוא ₪319,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,842,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪3,986,377
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)