דלג לתוכן עיקרי
24.10.21.10

כוננויות עובדים רפואים אחרים

תקציב מאושר: 148,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז גריאטרי-פרדס (תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב כוננויות עובדים רפואים אחרים הוא ₪1,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪148,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?