דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב 32 משרות אחיות בחודשי עבודה הוא ₪1,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,509,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 384 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?