דלג לתוכן עיקרי
24.10.11.41

הכנסות מאשפוז

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בית חולים ע"ש פלימן (תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מאשפוז לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?