דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חודשי עבודה אחיות 60 פארה 66 מנמ"ש 84

24.10.11.07

1,554,000
בשנת 2014 תקציב חודשי עבודה אחיות 60 פארה 66 מנמ"ש 84 הוא ₪181,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,554,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,339,000.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,226,380
תחת סעיף זה מוקצים 210 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)