דלג לתוכן עיקרי
24.10.07

קנית שירותי אשפוז

תקציב מאושר: 606,792,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2005 תקציב קנית שירותי אשפוז הוא ₪630,086,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪606,792,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪606,792,000 (100%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪672,561,216
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?