דלג לתוכן עיקרי
24.10.02.41

השתתפות באישפוז חולים סיעודים מורכבים וסעודיים שיקומיים

תקציב מאושר: 142,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות באישפוז חולים סיעודים מורכבים וסעודיים שיקומיים הוא ₪692,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪142,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪82,286
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)