דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות היח' לענייני גימלאים במשרד ראש הממשלה - הסכמים קואליציוניים

24.10.02.23

-10,000,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות היח' לענייני גימלאים במשרד ראש הממשלה - הסכמים קואליציוניים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-10,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?