דלג לתוכן עיקרי
24.10.01.01

שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 5 מינהל ומשק 6

תקציב מאושר: 1,945,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה (תחת תחום שירותי טיפול-מחלות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 5 מינהל ומשק 6 הוא ₪1,783,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,945,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪2,194,252
תחת סעיף זה מוקצים 13 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)