דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב הפרשי עיתוי הכנסות הממשלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-24,662,709
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)