דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב גירעון בתי חולים כלליים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?