דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב חו"ז חשב לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-664,400
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?