דלג לתוכן עיקרי
24.07.15.10

המרכז להתפתחות הילד בי"ם - שיא כ"א רופאים 2.5 אחיות 2.5 ע.ר.א 9 מנמ"ש 2

תקציב מאושר: 604,000
תקנה תקציבית בתכנית התפתחות הילד (תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב המרכז להתפתחות הילד בי"ם - שיא כ"א רופאים 2.5 אחיות 2.5 ע.ר.א 9 מנמ"ש 2 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪604,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,110,793
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)