דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך - מימון אבחונים פסיכולוגיים לילדים

24.07.15.06

-750,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד החינוך - מימון אבחונים פסיכולוגיים לילדים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-750,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?