דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב התפתחות הילד הוא ₪988,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,595,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪750,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,345,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪149,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,034,000 (44.09%)
  • רכש וקניות: ₪1,311,000 (55.91%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪2,162,616
תחת סעיף זה מוקצים 2 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?