דלג לתוכן עיקרי
24.07.14.50

הכנסות בריאות הנפש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בריאות הנפש (תחת תחום רכש שירותי בריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הכנסות בריאות הנפש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?