דלג לתוכן עיקרי
24.07.14.43

השתתפות משרד הרווחה בבאר יעקב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בריאות הנפש (תחת תחום רכש שירותי בריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות משרד הרווחה בבאר יעקב הוא ₪-4,553,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?