דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב בי"ח בני ציון לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,482,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?