דלג לתוכן עיקרי
24.07.10.36

הכנסות מחוק הסיעוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גריאטריה (תחת תחום רכש שירותי בריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות מחוק הסיעוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?