דלג לתוכן עיקרי
24.07.09.03

הכנסות מרכז ארצי להשתלות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום רכש שירותי בריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מרכז ארצי להשתלות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?