דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב פעולות מרכזיות הוא ₪804,345,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪24,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪37,060,000 (4.61%)
  • תמיכות והעברות: ₪55,536,000 (6.9%)
  • רכש וקניות: ₪711,749,000 (88.49%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪512,185,484
תחת סעיף זה מוקצים 100 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?