דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב שיקום וניידות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪-8,263
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?