דלג לתוכן עיקרי
24.07.05

טיפול בחידקים עמידים

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב טיפול בחידקים עמידים הוא ₪84,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪150,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?