דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב העסקת מתמחים לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪661,125
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?