דלג לתוכן עיקרי
24.07.03.70

הכנסות - מאשפוז, מיון וטיפול אמבולטורי התחנה להתפתחות הילד חולון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קניית שירותי אשפוז (תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות - מאשפוז, מיון וטיפול אמבולטורי התחנה להתפתחות הילד חולון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?